Reglement ZVDBS Nieuwjaarsduik

De nieuwjaarduik zal plaatsvinden volgens door ons opgesteld reglement:

A) Definities/Regels
In dit reglement wordt verstaan onder:
• Organisatie: ZVDBS Rhenen – Nieuwjaarsduik
• Deelnemer: Deelname aan de DBS Nieuwjaarsduik Nieuwjaarsduik is officieel als hij/zij vooraf het daarvoor bestemde digitale deelnemersformulier volledig heeft ingevuld en een digitale bevestiging heeft ontvangen.
• Uiterste inschrijfdatum (voorinschrijving) is 30 december 2018 23.59 uur.
• Iemand die geen bewijs van bevestiging inschrijving kan tonen kan dus niet deelnemen aan de DBS Nieuwjaarsduik.
• Door deelname aan dit evenement gaat de deelnemer akkoord met de gestelde voorwaarden
• Gezonde deelnemer:
Mensen die geen last hebben van aandoeningen als: hartklachten, cara of andere (chronische) medische (luchtweg)problemen, verkoudheid, griep of koorts of mensen die onder invloed van alcohol en/of drugs zijn;
• De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of calamiteiten. Wel heeft de organisatie hulpdiensten ingeschakeld om de veiligheid van de deelnemers te garanderen.

B) Inschrijven
• Inschrijving is enkel digitaal mogelijk
• De minimumleeftijd voor deelname is 6 jaar en is het bewijs van diploma B. Indien de deelnemer de leeftijd heeft tussen 6 tot 12 jaar, dient de inschrijving te geschieden met toestemming van een aansprakelijke ouder/vertegenwoordiger. Onder 12 jaar kan deelname uitsluitend onder toezicht van een volwassen begeleider geschieden.
• Sluitingsdatum voorinschrijving: 30 december 2018 om 23.59 uur. Na inschrijving is enkel mogelijk als er nog plaatsen beschikbaar zijn en is enkel mogelijk op de dag van de Nieuwjaarsduik (tussen 10.00-11.00 uur op 1 januari 2019, op de site kunt u lezen of er nog plaatsen beschikbaar zijn bij de na inschrijving, vol=vol)
• Startsein duik: 1 januari 2019 om 11.30 uur, startsein einde duik: 11.40 uur
• Iedereen dient tussen 10.00 en 11.00 uur aanwezig te zijn om aan te melden (bewijs van deelname tonen in de inschrijftent) en om te kleden, om 11.15u starten we de warming-up met muziek.

C) Deelname
a) Als deelnemer heb je recht op:
• Toegang tot de omkleedruimtes (toeschouwers kunnen op de aangeven plekken aanmoedigen).
b) Faciliteiten
• Er is ruimte aanwezig waar de deelnemer zich vóór en na de duik kan omkleden en zijn spullen kan laten, dames en heren hebben een gescheiden ruimte. Let op!: dit betreft geen bewaakte omkleedruimte, dus verlies of diefstal van goederen en/of eigendommen, is voor eigen rekening en risico van de deelnemer. Ook een toiletunit is aanwezig.
c) Elke deelnemer is verplicht:
• om zelf zorg te dragen voor zwemkleding, schoeisel, badhanddoek en droge kleding.
• Schoenen dragen tijdens de duik wordt geadviseerd, dit i.v.m. de stenen etc. in het water van Rhenen.
• deelname is op eigen risico en alle verantwoording ligt bij de deelnemer zelf.
• om tenminste 30 minuten voor het vastgestelde starttijdstip (11.15u) aanwezig te zijn op het terrein (stadstrand Rhenen).
• om de aanwijzingen die bij de toegang van het terrein worden gegeven in acht te nemen en stipt op te volgen.
• toe te laten dat door of vanwege de organisatie controle wordt gehouden op de inschrijving en overige in dit regelement gemelde punten.
• instructies door- of uit naam van de organisatie en/of hulpdiensten tijdens het evenement te allen tijde op te volgen.
d) Veiligheid
• Tijdens het evenement is een aantal medewerkers van de hulpdiensten (o.a. Rode Kruis, Brandweer, Reddingsbrigade) op het terrein/in de rivier aanwezig om eventuele eerste hulp te verlenen.
• Deelnemen aan de DBS Nieuwjaarsduik geschiedt echter geheel voor eigen rekening en risico, bij beginnende griep raden wij u aan om niet te duiken! En: Duik/ loop voorzichtig de Rijn in en kunnen stenen etc. liggen, neem de veiligheid in acht.
e) Aansprakelijkheid
• De deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade die door eigen toedoen, nalatigheid en/of onvoorzichtigheid worden veroorzaakt.
• De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van goederen en eigendommen van deelnemers, van welke aard dan ook.
• Deelnemer verklaart hierbij dat deelname aan de DBS Nieuwjaarsduik geheel voor eigen rekening en risico geschiedt en kan noch de organisatie, noch de hulpdiensten, noch andere bij dit evenement betrokkenen instanties aansprakelijk stellen voor enige schade of letsel, van welke aard dan ook, welke direct of indirect door de deelname aan de DBS Nieuwjaarsduik is of kan zijn ontstaan.

D) Beeld- en geluidmateriaal
• De deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotie doeleinden.
• Het maken van foto's of film in de omkleedfaciliteit is NIET toegestaan.

E) Afgelasten van de duik + wijzigingen in Reglement:
• Bij twijfelachtig weer-> zeer koude gevoelstemperatuur en barre omstandigheden ziet de organisatie zich genoodzaakt om de duik niet door te laten gaan, dit wordt tijdig (minimaal 2 dagen voorafgaand het evenement) gemeld op website: www.nieuwjaarsduik.zvdbs.nl .
• De organisatie behoudt zich het recht voor om dit reglement naar eigen inzicht te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden zo snel mogelijk openbaar gemaakt.

Wij wensen alle deelnemers en toeschouwers een gezond, sportief en gelukkig 2019!

DBS Nieuwjaarsduik, namens het bestuur & leden van Zwemvereniging De Blauwe Schuur uit Rhenen